http://www.enigmapartners.be/sites/default/files/1328372_57165107.jpg
“Knowledge is of no value unless you put it into practice.”
×

Error message

Diensten

Strategisch Performance Management

Strategy Maps

Balanced Scorecards

KPI's & Targets

Operational Excellence

Business Intelligence & Analysis

Business Process Modeling & Reengineering

Blueprints, Product backlogs

Selectietrajecten voor Operationele & Management Systemen en Integratoren

Project planning (Work effort & Timeline)

Outsourcing

Project Management

Software Development Life Cycle

Application Lifecycle Management

Risk Management

Change Management

Management Informatiesystemen (o.a. BSC Designer, Qlik Sense, opensource PM software)

Operationele Informatiesystemen (o.a. ERP, DMS, CRM, interfacing legacy systems)

Consulting en Auditering van IT-Contracten (o.a. voor Implementatie, Maintenance, Licenties, SLA, NDA, Outsourcing ed.)

Intellectual Property op software, sourcecode, databases

Patenten, octrooien, auteursrecht

Privacy & Security policy (o.a. GDPR implementatie)

IT Legal issues

Audit processen (o.a. CobIT)

The Institute of Internal Auditors - Affiliated member

IT expertises voor Advocaten & Magistraten als partijdeskundige, gerechtsdeskundige, mediator

FOD Justitie - Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen - ingeschreven onder referentie AC722244

KGSO-CEJA - Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke opdrachten

Geschillen inzake Informatiesystemen en IT-projecten

Onderzoek van Intellectuele Eigendomsrechten op Software, Databanken, Websites ed. (IT/IP Auditing)

Kwaliteitsonderzoek van computerprogramma's en IT-infrastructuren

Auditering van Project Management processen

Auditering van Software Licenties

Forensische IT-onderzoeken

Beschrijvend Beslag inzake Namaak

Aanverwante domeinen ...

Negotiatie & Mediation in informatiseringsgeschillen (o.a. CEPANI)