top of page

Begeleiding bij de implementatie en auditering van ondersteunende operationele en managementsystemen.

  • Project Management

  • Software Development Life Cycle

  • Application Lifecycle Management

  • Risk Management

  • Change Management

  • Management Informatiesystemen (o.a. BSC Designer, Qlik Sense, opensource PM software)

  • Operationele Informatiesystemen (o.a. ERP, DMS, CRM, interfacing legacy systems)

  • Consulting en Auditering van IT-Contracten (o.a. voor Implementatie, Maintenance, Licenties, SLA, NDA, Outsourcing ed.)

bottom of page