top of page

Behoeftebepaling van de business in lijn met de missie, visie en strategie van de organisatie.

  • Business Process Modeling & Reengineering

  • Blueprints, Product backlogs

  • Selectietrajecten voor Operationele & Management Systemen en Integratoren

  • Project planning (Work effort & Timeline)

  • Outsourcing

bottom of page