top of page
Modern Bridge

Information Systems Auditors
Experts
Business-IT Strategy Advisors

"Knowledge is of no value unless you put it into practice" 
Anton Chekhov 

Onze expertises

Auditering van Informatiseringsprojecten

en Informatiesystemen

Information Systems Auditors in opdracht van het management van organisaties, bedrijven en overheid

 • Audit van Informatiseringstrajecten van RFP tot Post-GoLive

 • Audit van IT-governance en Program-Project Management processen

 • Audit van Informatiesystemen en IT-infrastructuren: ERP, CRM, PIM, WMS e.a.

 • Kwaliteitsonderzoek van softwareapplicaties (Frontend – Backend)

Working in Front of Multiple Screens
Lawyers

Expertise en Bemiddeling inzake Informatiseringsgeschillen

Experten in opdracht van magistraten en advocaten

 • Onderzoek op tekortkomingen en gebreken van informatiseringsprojecten en informatiesystemen

 • Beoordeling van feitelijke en technische verantwoordelijkheden der actoren

 • Onderzoek Intellectuele Eigendomsrechten (IP) op software en databases

 • Procedures beslag inzake namaak, IP-inbreuken en bedrijfsgeheimen

 • Audits van softwarelicenties, IT-contracten, Project Management processen en IT legal issues

 • Digitaal forensisch onderzoek

Advies en Opvolging van Business-IT projecten

Business-IT Strategy Advisors bij selectietrajecten voor Informatiesystemen en Implementators: van RFP tot Post-GoLive

 • Behoeftebepaling van de business in lijn met de missie, visie en strategie van de organisatie.

 • Business Process Modeling en Business Process  Reengineering

 • Opstellen van RFP, evaluatie van Proposals, Functionele Analyses, Blueprints e.d.

 • Extern board member: Portfolio-Program-Project Management, Cost/Benefit, Risks, Complexity, Organization change

Accountant at Work
Wall of ideas

Design en Activatie van de Business-IT strategie

Advisors in Strategisch Performance Management

How to design and activate a Strategy focused organization:

Drive – Assess – Analyze – Decide

 • Ontwikkelen van bedrijfsstrategieën in lijn met de missie – visie – strategie

 • Strategie activatie met Strategy maps, Balanced Scorecards en KPI’s-targets

 • Strategisch data-driven Portfolio-Program-Project Management

 • Monitoren en visualiseren met Dashboard en Scorecard software

Onze methodologie
 

De Information Systems Audit Methodologie heeft tot doel het continu beheren, monitoren en aansturen van Business-IT projecten. De methodologie is holistisch en gestructureerd van aard en focust op belangrijke aspecten van lopende projecten, m.n. business value, product kwaliteit en maturiteit van governance & program-project management. De methodologie richt zich op organisaties die inzetten op waardecreatie, is gebaseerd op internationale standaarden en is KPI-gericht.

Information Systems Audit Methodologie
Data Driven Portfolio Management

Data Driven Portfolio Management maakt het waarom, wat en hoe van projecten in een portfolio meetbaar en maakt continu auditeren en proactief bijsturen van IT-projecten mogelijk. Het faciliteert heldere communicatie met dashboards bij het selecteren en prioriteren van de Project Portfolio en go/nogo decision making door het Project Portfolio Board. Het biedt tevens een methodische aanpak bij het evalueren op validiteit en volledigheid van voorgelegde business cases en bij het continu auditeren van ongoing (IT-)projecten.

AG Connect artikel: agconnect.nl/business/beheer/portfoliomanagement-maakt-keuzes-transparant

Data Driven Portfolio Management
Referenties
Onze referenties
Naamloos_0.jpg
etap.jpg
bank van breda.png
Team meeting

Ons team

Het Fundament is ons Human Capital

een multidisciplinair netwerk met expertise in Information Systems Auditing, Corporate Performance Management, Governance en Portfolio–Program-Project Management

Lidmaatschappen

Enigma en Partners BV Lidmaatschappen
bottom of page